logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Basis GGZ vergoeding
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact

 

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd (per voicemail of email), ongeacht de reden, worden in rekening gebracht. U ontvang dan een factuur van 75 euro, welke geheel voor eigen rekening komt (deze kan niet bij de verzekering worden ingediend).

 De diagnose moet volgens de NZA richtlijnen geregistreerd worden en aangeleverd worden aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Deze gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd, dat wil zeggen dat de gegevens niet tot u als persoon kunnen worden herleid.  Als u bezwaren heeft tegen het aanleveren van  informatie aan het DIS, dan is het mogelijk een verklaring van bezwaar op te stellen in samenspraak met uw behandelaar.

De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.

 In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare klachtenprocedure (www.lvvp.nl of www.nvgzp.nl)

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl