logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Basis GGZ vergoeding
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact

 

Tarieven

Als er een contract is met uw verzekeraar worden de kosten van de behandeling geheel vergoed, waarbij de kosten wel eerst van uw eigen risico afgaan (385 euro).

Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter nog vergoed, lees uw polisvoorwaarden hier goed op na, zeker als u een Budgetpolis heeft.
 

Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar gelden de volgende tarieven (volgens de NZA standaard), als er wel een contract is gaat de nota direct naar uw verzekering en is het bedrag een percentage van onderstaande bedragen

 

 Behandelingen gestart in 2018

Product/ Prestatie                 Prijs                 Tijd incl indirecte taken *

Kort                                                     487,26 euro             90-295 minuten

Middel                                                 830,23 euro            296-495 minuten

Intensief                                            1301,85 euro            496-750 minuten

Onvolledig behandeltraject         198,88 euro           1-90 minuten

OVP consult (onverzekerde zorg)  101,03 euro             60 minuten

 

 

 

Tarieven behandelingen gestart in 2019

Product/ Prestatie                 Prijs                       Tijd incl indirecte taken *

Kort                                                    507,62 euro            90-295 minuten

Middel                                                864,92 eur             296-495 minuten

Intensief                                            1356,25  euro          496-750 minuten

Onvolledig behandeltraject             207,19  euro            1-90 minuten

 

OVP consult (onverzekerde zorg)       105,25  euro             60 minuten 

* Onder indirecte taken valt bijvoorbeeld voorbereiding, verslaglegging, administratieve verplichtingen richting verzekeraars, overleg met een huisarts

 

Overig product (OVP):

Het OVP product wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket, maar die wel nodig of gewenst is. Dit product kan zowel los als binnen een van de producten ingezet worden. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de behandeling een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook als u er voor kiest om zonder verwijsbrief in behandeling te komen en zelf te betalen geldt het OVP tarief.


 

 

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl