Tarief, vergoeding, zorgverzekeraars

Vergoeding

Sinds 2022 is er het Zorgprestatiemodel.

Daarin wordt gewerkt met Zorgvraagtypering, een indeling aan de hand van de hoeveelheid en ernst van de klachten en problemen, waarin zorgzwaarte 1 t/m 4 of 5 behandeld wordt in de Basis GGZ en zorgzwaarte 5 tm 8 in de Specialistische GGZ. Dit wordt o.a. ingeschat met behulp van de HONOS-vragenlijst. Behandelingen in mijn praktijk vallen onder zorgzwaarte 1 tm 4.

 

 

U heeft een verwijsbrief (Basis GGZ) nodig van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. De huisarts kan deze digitaal aan mij sturen of aan u meegeven om mee te nemen naar het eerste gesprek. Op deze brief moet in ieder geval de vermoedelijke DSM-V classificatie staan en de AGB-code van de arts. Als dat niet het geval is wordt de daarvoor gereserveerde tijd als “niet verzekerde zorg” in rekening gebracht.

 

Een deel van de klachten waarmee mensen naar een psycholoog gaan wordt uitgesloten van vergoeding. Er moet sprake zijn van een classificatie volgens de DSM-V, waarbij ook niet alle classificaties in aanmerking komen voor vergoeding, terwijl u hiervoor bij een GZ-psycholoog wel op de juiste plek bent. De kosten daarvan komen in dat geval geheel voor eigen rekening (onverzekerde zorg). Tijdens de intake zal dat met u besproken worden.

Voor 2022 heb ik een contract met: 

Achmea: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, de Friesland

Menzis/ Anderzorg

CZ/ Delta Lloyd/ OHRA

Eno/ Salland Verzekeringen/ Holland Zorg/ Zorg Direct

ONVZ Zorgverzekeraar/ VVAA Zorgverzekering/ PNO Zorg

VGZ: VGZ voor de Zorg N.V, IZA N.V., NV Zorgverzekeraar UMC, NV Unive Zorg

DSW, InTwente, Stad Holland

Caresq: Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae, Aon

ASR: de Amersfoortse, Ditzo, ASR

Als er een contract is met uw zorgverzekeraar worden de rekeningen direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Deze kosten gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2022 is dat minimaal 385 euro). Als er geen contract is krijg u zelf de rekening, die u na betaling bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

Tarieven

Als er een contract is met uw zorgverzekeraar worden de kosten van de behandeling geheel vergoed, waarbij de kosten wel eerst van uw eigen risico afgaan (385 euro voor 2022)

Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar gelden de volgende tarieven (volgens de NZA standaard), als er wel een contract is gaat de nota direct naar uw verzekering en is het bedrag een percentage van onderstaande bedragen.

Meestal zal er op uw nota een sessie staan van 45 minuten (de gereserveerde tijd), de eerste (en eventueel tweede) diagnostiek, de overige sessies behandeling

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, Gezondheidszorgpsycholoog

Aantal minuten: 

Diagnostiek:

Behandeling:

5

35,56  euro

27,92  euro

15

61,31  euro

49,89  euro

30

101,78  euro

85,16  euro

45

142,31  euro

120,99  euro

60

163,37  euro

142,71  euro

 

Overige tarieven:

Intercollegiaal overleg kort > 5 minuten:               22,18 euro

Intercollegiaal overleg lang > 15 minuten:            62,62 euro

 

Niet basispakketzorg consult:           117,33 euro

Het niet basispakketzorg consult wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket, maar die wel nodig of gewenst is. Dit product kan zowel los als binnen een van de behandelingen ingezet worden. Hiervoor ontvang u zelf een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook als u er voor kiest om zonder verwijsbrief in behandeling te komen en zelf te betalen geldt dit tarief voor een sessie van 45 minuten.

Behandelvoorwaarden

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd (per voicemail of email), worden ongeacht de reden in rekening gebracht. U ontvang dan een factuur van 75 euro, die niet bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend. Als er bijvoorbeeld vanwege COVID weer andere richtlijnen zijn dan zal dit op de website worden vermeld.

 

De behandelaar is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG

 

Als GZ-psycholoog ben ik verplicht om elke 5 jaar een visitatietraject te doorlopen vanuit mijn beroepsvereniging (de LVVP). Daarvoor is het nodig dat gekwalificeerde visiteurs van deze vereniging (zelf ook GZ-psycholoog of psychotherapeut) inzage krijgen in mijn dossiers (er worden er random twee uitgekozen). Het doel hiervan is om te onderzoeken of de dossiers die ik bijhoud voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.

 

In geval van klachten ben ik verplicht u te wijzen op de gangbare klachtenproceduren, te vinden op: www.lvvp.nl

Contractoverzicht 2023

  •  

Voor het jaar 2023 heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 

·       Zilveren Kruis/ Interpolis/ FBTO/ de Friesland

·       DSW/ InTwente/ Stad Holland

·       Eno

·       ASR/Ditzo

·       Menzis/ Anderzorg

        Zorg en Zekerheid

·       VGZ: Unive Zorg/ VGZ Zorgverzekeraar NV/ IZA Zorgverzekeraar NV/ NV Zorgverzekeraar UMC en bijbehorende merken


 

 

Bij gecontracteerde zorg wordt de nota van de sessie (een percentage van de bedragen uit onderstaande tabel) naar de zorgverzekeraar gestuurd en krijg je de behandeling vergoed, waarbij de kosten altijd eerst van het eigen risico afgaan (ook voor 2023 is dat 385 euro)

 

Niet gecontracteerde zorg:

Als ik voor 2023 geen contract heb met je zorgverzekeraar krijg je de nota zelf toegestuurd per mail en kan je deze na betaling indienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan een deel van de nota vergoed. Welk bedrag dat is verschilt per zorgverzekeraar, vraag dat voorafgaand aan de start van de behandeling na, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Ook hierbij gaan de kosten eerst af van het eigen risico (385 euro). Het tarief dat hierbij wordt gevolgd zijn de tarieven die door de NZA voor 2023 zijn vastgesteld (zie tarieven in onderstaande tabel).Op https://contractvrijepsycholoog.nl/ is uitgebreide informatie te vinden.

 

Ik reserveer meestal 45 minuten voor een sessie, waarbij de eerste (en evt tweede) sessie onder diagnostiek valt en de overige sessies onder behandeling

Aantal minuten

Diagnostiek

Behandeling

5

37,30 euro

29,24 euro

15

64,22 euro

52,20 euro

30

106,43 euro

89,02 euro

45

148,81 euro

126,49 euro

60

170,81 euro

150,22 euro

 

Een consult dat niet valt onder de Basiszorg (zonder verwijzing of zonder DSM-V classificatie, maar waarvoor wel psychologische behandeling gewenst is) is 122,52 euro. Deze consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.