Kwaliteit

LVVP Visitatie

In juni 2021 is Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP zijn verplicht eens per vijf jaar deel te nemen aan een visitatietraject. Deze visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP

Visitatiecertificaat 2021

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. Verder informatie hier over is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Hier onder kunt u het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke downloaden: